ŠTĚNICE POSTELNÍ

Deratizace štěnic brno
  • Štěnice postelní je celosvětově na vzestupu a nejinak je tomu i v ČR.
  • Se štěnicemi se lze setkat v hotelích, ubytovnách, školách, divadlech, dopravních prostředcích apod.
  • Štěnice postelní je Oplozená samička může klást 5-15 vajíček denně. Za život může jedna samička naklást 200 až 500 vajíček.
  • Štěnice mohou při hledání hostitele cestovat i na vzdálenost 20 m za noc.
  • Mnohé kmeny jsou rezistentní k insekticidům, zejména pak k insekticidům ze skupiny pyrethroidů.
  • Přenos původců onemocnění na člověka je sporný, doposud všal nebyl jednoznačně prokázán.

Trusted by the best